Lär dig hantera och visualisera data med Elastic Stack

I dagens samhälle är det ingen brist på data. Företagen lagrar enorma mängder data men data i sin rå form har inget värde. I likhet med en naturresurs är den endast värdefull för företaget om de lyckas förädla den. Förmågan att effektivt hantera och analysera stora datamängder är avgörande om det kommer skapa värde eller förbli en kostnad för företaget.

KURSBESKRIVNING:
Produkterna och systemen vi arbetar med idag genererar större mängder data än någonsin tidigare. Att lyckas skapa värdefull nytta av den informationen är inte självklart. Det handlar inte bara om volym av data utan också om teknik, verktyg och processer som en organisation behöver ha för att effektivt hantera och analysera datan.

Elasticsearch är en avancerad, open-source sökmotor som möjliggör sökningar i realtid över massiva mängder data. Den är byggd för att hantera informationsmängder som inte kan hanteras med traditionella datalagringstekniker och typiska relationsdatabaser.

Denna kurs kommer introducera deltagaren i problematiken och möjligheterna med stora datamängder. Genom hands-on övningar går vi igenom de steg som behövs för att sätta upp ett eget skalbart Elasticsearch kluster. Vi kommer att bekanta oss med Elastic Stack verktygskedjan (Logstash, Elasticsearch, Kibana) för alla steg av databehandling från förbehandling, indexering, analysering till visualisering.

MÅLGRUPP: Kursen vänder sig till dig som vill kunna hantera och analysera stora datamängder. Övningarna är framtagna för alla som vill lära sig Elastic verktygskedjan.

FÖRKUNSKAPER: Inga speciella förkunskaper krävs.

MÅL MED KURSEN: Efter genomgången kurs kommer du att ha en förståelse för hantering av stora datamängder och hur det kan tillföra värde i din organisation. Du kommer att ha förståelse för Elasticsearch arkitekturen och terminologin samt praktisk erfarenhet av verktyg för indexering, analys och visualisering av stora datamängder.

 • KURSLÄNGD
 • 2 dagar
 • KURSLEDARE
 • Danijel Hir
 • SPRÅK
 • Engelska
 • Svenska
 • KURSINNEHÅLL
 • Introduktion till Big data
 • Data indexering
 • Data analys
 • Elastic kluster
 • Data pipelines med Logstash
 • Visualisering med Kibana
 • Säkerhet
 • Monitorering

Kontakta oss för mer information